ช่วงที่ 1 : นครพนม-ด่านาพ้าว ระยะทาง 145 กม.

ช่วงที่ 2 : ด่านจอหลอ-ดงเหย ระยะทาง 140 กม.
คลิปข่าววันเดียวเที่ยว 3 ประเทศ