1. ดร.สมชอบ นิติพจน์                                  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

2. นายสมนาม เหล่าเกียติ                             รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

3. นางธนพร พูลเพิ่ม                                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4. นายธารินทร์ พันธุมัย                                นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

5. นายณัชวิทย์ วิวัฒน์ปรีชานนท์                    รองประธานหอการค้า

6. นายปัญญา ว่องไว                                    นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัด(ผู้แทน)

7. นายศิริพงษ์ แสนสุข                                  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

8. นายสำราญ พรมประเกต                             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

9. นางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์                              หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

10. นางประเทือง บุญชะเน                             หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

11. นายสามารถ วังคะฮาด                              ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


*************************
สื่อมวลชน


1. นางสาวอารีย์ พีรพรวิพุธ                                       นิตยสาร WHO

2. นางสาววรุณรัตน์ คัทมาตย์                                   กรุงเทพธุรกิจ

3. นายญาณวรรธน์วงค์ษาสิงห์                                  ช่อง7

4. นายอภิวัฒน์ จ่าตา                                               ช่อง7

5. นายพรรณชัย คงสนิท                                          คนชัดลึก

6. นางสาวปรวรรณ วงษ์รวยดี                                   ข่าวสด

7. นางสาวเนาวรัตน์ สุขสำราญ                                บางกอกโพสต์

8. นางสาวกฤติยา โพธิ์รัศมี                                      อลามีรายเดือน

9. นายมนตรี ปิ่นบุตร                                               ผู้จัดการ ASTV

10. นายรุ่งชัย คงสุข                                                เดลินิวส์

11. คุณภุสพงศ์ ฉายประเสิรฐ                                    ช่อง9

12. นายพลจักร พัตรปาล                                         ช่อง9

13. นายจำลอง บุญสอง                                           โพสต์ทูเดย์

14. นายคมกฤช แสงเฟื่อง                                        ไทยรัฐ

15. นางสาวกฤตยา เชื่อมวราศาสตร์                          มติชน

16. นายบัณฑิต แสงวิจิตร                                         ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรวม 27 ท่าน

คลิปข่าววันเดียวเที่ยว 3 ประเทศ