ตัวอย่างกำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง : นครพนม – สะพานมิตรภาพไทย – ลาว 3 – ท่าแขก

เช้า       05.00น. ถ่ายภาพตักบาตรเช้าริมโขง 

             07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่จังหวัดนครพนม

             08.00น. ข้ามโขงสู่ สปป.ลาว ผ่านด่านสะพานฯ เดินทางเข้าเมืองท่าแขก

             09.00น. ออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 12 ชมผาห้อม ช่องเขาขาด , เดินทางมุ่งสู่ชายแดน

เที่ยง 12.00น. 

             รับประทานอาหารกลางวัน ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


บ่าย 13.00น. 

              ถึงด้านนาพ้าว ด่านของลาว บนยอดเขาสูง วิวพานอรามา ผ่านแดนลาวเดินทางเข้าแดนญวน
              
              ที่ด่านจอหลอ

16.00น.

             เดินทางเข้าเมืองดงเหย จังหวัดกวางบิงห์ เมืองชายทะเลจีนใต้ที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเหนียดเลย์
           
             ถ่ายภาพป้อมโบราณ เดินช็อปปิ้งตลาดหงเหย เข้าพัก โรงแรมSun Spa Resort

เย็น 19.00น

              รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม Sun Spa Resort

20.00น. ชมตัวเมืองยามค่ำคืน ก่อนหลับสบายราตรีสวัสดิ์

---------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สอง : ตลาดสะพานปลา – เมืองดงเหย – ลาวคำม่วน


เช้า 07.00น.

              ก่อนกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00น. 

              ชมสถานที่สำคัญของเมือง จากนั้นมุ่งหน้าสู้ถ้ำพาราไดซ์ ถ้ำที่เป็นมรดกโลก ชมความงานของ             
              หินงอกหินย้อย ตระการตา 

เที่ยง 12.00น.

              รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย 13.00น. 
              
              ออกเดินทางมุ่งหนาสู่เมืองท่าแขก ผ่านเมืองยมลาด

เย็น 17.00น. 
              
              ถึงเมืองท่าแขก รับประทานอาหารเย็น

19.00น. ชมเมืองยามค่ำคืน ก่อนกลับเข้าที่พัก (http://www.hotelriveriathakhek.com/)

---------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สาม : เมืองท่าแขก – สะพานมิตรภาพไทย – ลาว 3 นครพนม


เช้า 07.00น. 

                รับประทานอาหารเช้า

08.30น.

                 ออกเดินทาง ชมเมืองเก่า สมัยโคโลเนียน กำแพงหินยักษ์ สมัยเจนละ

10.00น. 

                 ข้ามสะพานสู่เมืองนครพนม เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุุ *กำหนดการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*

คลิปข่าววันเดียวเที่ยว 3 ประเทศ